SCADA per a show-room de luminotècnia.

HMI per a monitorització d’entrades i sortides digitals.

Pàgina principal

Sobre nosaltres

On som?

Llista de serveis

Referències

Projectes actuals

Partners i marques

Cuadro de texto:

Visualització i supervisió de sistemes

El monitorització i diagnòstic en maquinària i processos passa per sistemes HMI i SCADA.

Els sistemes HMI i SCADA s’enllacen a PLCs, CNC i altres sistemes de control a través de busos industrials de camp.

Les nostres aplicacions estan orientades a facilitar el diagnòstic ràpid del sistema (monitorització de variables, estats, entrades i sortides, etc.).

· Programació i instal·lació de sistemes HMI per a terminals tàctils (OMRON, ESA, HITECH, ABB, VIPA i SIEMENS);

· Programació de sistemes SCADA (Cx-Supervisor i MOVICONX);

· Pantalles multi-língües, dataloggers, receptes, etc.;

· Comunicació OPC entre sistemes de diferents fabricants;

SCADA per a maquinària de processat de cartró ondulat.

Sistemes HMI i SCADA

Telèfon: (+34) 93 716 00 04
e-mail:
comercial@sivalles.es

Informació de contacte:

Cuadro de texto: < Llista de serveis