Cuadro de texto: Cuadro de texto: Cuadro de texto: Cuadro de texto: Cuadro de texto: Cuadro de texto:

Reguladors de CC;

Convertidors de freqüència;

Autòmats programables;

Electrònica industrial en general.

Reparació d’equips

Pàgina principal

Sobre nosaltres

On som?

Llista de serveis

Referències

Projectes actuals

Partners i marques

Cuadro de texto:

Per a més detalls, contacteu amb comercial@sivalles.es .

Llista de serveis

Disseny de quadres elèctrics amb eines CAD;

Muntatge de quadres elèctrics;

Instal·lacions de camp;

Quadres elèctrics i instal·lacions

Dimensionat de reductors, motors i convertidors de potència per a corrent altern i continu;

Ajust i programació de servoconvertidors i eines CNC;

Tècnica d’accionaments

Programació de PLCs;

Sistemes distribuïts amb bus de camp (Profibus, CAN/CANopen, Modbus i DeviceNet);

Electrònica industrial.

Programació de PLC

Cuadro de texto: Programació de pantalles tàctils i sistemes SCADA;
Sistemes OPC.

Sistemes HMI i SCADA

Traduccions: anglès, alemany, francès, italià, espanyol i català;

Dissseny elèctric i mecànic;

Manuals.

Oficina Tècnica

Telèfon: (+34) 93 716 00 04
e-mail:
comercial@sivalles.es

Informació de contacte: